Thiết kế danh thiếp chuyên nghiệp

Khang Việt chuyên thiết kế danh thiếp, tư vấn chọn mẫu và thiết kế theo yêu cầu, màu sắc, font chữ có thể thay đổi cho phù hợp với logo... 

Mẫu danh thiếp 001 (Màu đen - vàng Gold)

 

Mẫu danh thiếp 002 (Màu đen - xanh)

 

Mẫu danh thiếp 003 (Màu xanh - trắng)

 

 Mẫu danh thiếp 004 (Màu xanh - trắng)

 Mẫu danh thiếp 005 (Màu vàng- đen-trắng)

Mẫu danh thiếp 006 (Màu đỏ- đen-trắng)

  

Mẫu danh thiếp 007 (Màu đỏ- đen-trắng)

Mẫu danh thiếp 008 (Vang - đen-trắng)

 Mẫu danh thiếp 009 (xanh- đen-trắng) chữ dọc

 

 Mẫu danh thiếp 010: màu sắc nhẹ nhàng nhưng sang trọng

 Mẫu danh thiếp 011: màu vàng - cam - trắng